Artikel in Zorgvisie ICT

Artikel in Zorgvisie ICT

De praktische ervaring met Visioplan (bron: Zorgvisie ICT van Januari 2019)
Een artikel van Loek Kusiak

Baddy Crutz, begeleider ambulante zorg bij Talent:
Het zorgplan gaat leven doordat problemen en de mogelijke oplossingen visueel gemaakt worden.’Vooral cliënten met een verstandelijke beperking of een verslaving zijn zoekende om doelgericht aan de slag te gaan.

‘Dat iemand met een doel aan de slag gaat, is al een doel op zich’. De foto’s maken het overzichtelijker; ‘de cliënt geeft aan: “Ik wil die foto, daar wil ik naartoe werken”. Het zorgplan wordt eigendom van de cliënt, waardoor je meer rendement uit de begeleiding haalt.

Omdat je het plan samen met de cliënt maakt terwijl je hem aan het begeleiden bent, levert dat tijdwinst op. Als je achter je bureau een papieren plan van negen pagina’s tekst met veel vaktermen schrijft, raak je de cliënt snel kwijt. Ik heb nooit meegemaakt dat een client terugkwam op zijn papieren zorgplan. Maar nu het plan visueel is gemaakt en clienten op elk moment kunnen inloggen, zie ik opeens enthousiasme.

Koen Bloemen, talent bij Talent:
Met Visioplan blijft hij bij de les. Als iemand hem vertelt wat er in zijn zorgplan staat, blijft dat niet hangen. Zo wordt het zorgplan een kompas en een logboek waarmee hij ook zonder de begeleider iedere dag bezig kan zijn.

Lees het hele artikel: ‘Doelgericht aan de slag‘.