nieuws

Meer dan dertig jaar ervaring binnen de hulpverlening heeft mij geleerd dat de bestaande begeleidingsplannen niet het gewenste resultaat opleveren. Het maken van de plannen kost veel tijd en door de lengte en tekstuele inhoud sluit het niet aan bij de leefwereld van de hulpvrager....

De praktische ervaring met Visioplan (bron: Zorgvisie ICT van Januari 2019) Een artikel van Loek Kusiak Baddy Crutz, begeleider ambulante zorg bij Talent: Het zorgplan gaat leven doordat problemen en de mogelijke oplossingen visueel gemaakt worden.’Vooral cliënten met een verstandelijke beperking of een verslaving zijn zoekende om doelgericht...

Recidive in stand houden? Of: hoe terugval van gedetineerden te voorkomen? Het percentage ex-gedetineerden dat binnen 2 jaar na vrijlating opnieuw in de fout gaat is 47%. Na een taakstraf of een reclasseringstoezicht is dat minder: 34% (bron: www.rijksoverheid.nl) Re-integratie ex gedetineerden schiet ernstig tekort (bron: raad voor...

In Nederland ontvangen bijna 300.000 mensen hulp in het kader van de WLZ* en ongeveer 260.000 mensen ontvangen ondersteuning thuis in het kader van de WMO** * monitor langdurige zorg; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ** CBS-schatting over 2016 De overheid besteedt een groot deel van...