Eén beeld zegt meer dan duizend woorden

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden

In Nederland ontvangen bijna 300.000 mensen hulp in het kader van de WLZ* en ongeveer 260.000 mensen ontvangen ondersteuning thuis in het kader van de WMO**
* monitor langdurige zorg; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
** CBS-schatting over 2016

De overheid besteedt een groot deel van deze zorg uit aan zorginstellingen, waar ik lange tijd heb gewerkt. De laatste negen jaar als leidinggevende van Domushuizen en de crisisopvang ‘de Klomp’ van het Leger des Heils in Heerlen.

Uit eigen ervaring weet ik dat kwetsbare burgers zoals jongeren, verslaafden en licht-verstandelijk beperkten allemaal een tekstueel(zorg)plan voorgeschoteld krijgen. Vaak is dit te uitgebreid en onbegrijpelijk. Deze traditionele vorm van plannen streeft hier zijn doel voorbij.

Een visueel plan is beter

Waarom niet kiezen voor een visueel plan dat aansluit bij de belevingswereld van deze doelgroepen? Het taalbegrip van veel zorgvragers is beperkt; zij begrijpen vaak minder goed wat er gezegd of geschreven wordt. Ook het gelijktijdig opnemen van meerdere boodschappen ervaren zij als lastig. Ze hebben meer tijd nodig om alle informatie te verwerken. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden.
Dus wat mij betreft: op naar een visueel plan!

Waarom méér visualiseren?

• Het is de taal die we van nature eigen zijn. Vanaf de geboorte is ieder mens 100% beelddenker, taal wordt later aangeleerd.
• Wat mensen zien, onthouden zij beter, dan wanneer zij het horen.
• Beeld en kleur helpen bij het ordenen van zaken en bij het onderscheid maken tussen hoofd en bijzaken.
• Door het gebruik van beelden worden logische stappen zichtbaar en gevolgen van handelen overzichtelijk. Hierdoor is de zorgvrager beter in staat een planning voor de toekomst te maken.
• Beeldmateriaal kan er later eenvoudig bijgehaald worden om te verifiëren wat de doelen waren.
• Het gebruik van beeld komt steeds meer op de voorgrond door technologische (Multimedia) ontwikkelingen.
Voor meer informatie zie www.visioplan.nl.